August 4, 2023

How can digital tools help people in the gym stay motivated and consistent with their workouts? 🇺🇸🇳🇱

🇺🇸 Staying motivated and consistent with workouts can be quite challenging in this dynamic and busy world. However, as in many other spheres of our lives, technology can come to the rescue! There are now numerous ways in which you can use technology to track your progress, achieve your goal, and keep pace. We will list some digital tools that can help you stay motivated and consistent throughout your fitness journey:

  1. Fitness apps: There are many apps available that can help you in the creation of a workout plan, track your progress, and motivating you through this process. These apps also allow you to set personal fitness goals, see how far you have gone, and support you with personalized recommendations. All of these together will keep you on the right track. No matter the goal, whether it is to build muscle or to lose weight, there is an app for that purpose. Examples of such apps are Gymstory, FitBit, and MyFitnessPal.

  1. Social media: Social media platforms such as Instagram, TikTok, and Youtube are increasingly popular every day. Numerous fitness enthusiasts share their workouts, provide tips and tricks and most of all offer the needed dose of motivation. You can find the inspiration and support you need to stay consistent with your workouts, by following fitness influencers or even joining an online fitness community. There are also many fitness podcasts covering topics such as food and nutrition to fitness, cardio, and weight loss. There is something for everyone’s taste.
Image of the Gymstory Fitness App
  1. Wearable technology: Wearable technology in the form of fitness trackers and smartwatches are very useful for tracking your physical activity and monitoring your progress. They also have the effect of nudging you until you finally reach your goal - X amount of calories burned or X amount of steps done today. Like fitness apps, these devices can contribute with recommendations for achieving your fitness goals and encouraging regular movement. Examples of wearable technology are Apple Watch, Garmin, and Xiaomi.

  1. Virtual training: If we learned something from the coronavirus pandemic, it is that many things can be done from home. This notion also goes for working out. It is now possible to access workout classes and even personal trainers from the comfort of your own home. This way of working out is perfect for people with a busy schedule who cannot invest as much time, or for people who prefer keeping a level of privacy when training. You can fit the workout around your schedule and make it convenient. It saves both time and money. Examples of such technology are  bodybased.nl, Virtuagym, and laudius.nl.

  1. Gamification: Many fitness apps and wearable technology devices use gamification to increase engagement and fun during a workout session. By including the ‘Win’ element - earning points, and badges, unlocking new levels, and competing with friends, people are more motivated to accomplish their goals. Examples are Run an Empire, Superhero Workout, and Zombies, Run!.

In conclusion, digital tools in their various forms can transform workout routines from the past and make them much more exciting and tailored to everyone’s preferences and time availability. In this era of technology and constant innovations that we live in, the smartest thing we can do is take advantage and live a better and easier life. No need to count your own sets or track which days you went to the gym, all of this is taken care of. By incorporating the above-mentioned tools into your fitness routine you can stay on track and achieve your goals!


🇳🇱 Gemotiveerd blijven en consistent trainen kan een behoorlijke uitdaging zijn in deze dynamische en drukke wereld. Maar net als op veel andere terreinen van ons leven kan technologie ons te hulp schieten! Er zijn nu talloze manieren waarop u technologie kunt gebruiken om uw voortgang bij te houden, uw doel te bereiken en gelijke tred te houden. We zullen een aantal digitale hulpmiddelen opsommen die u kunnen helpen gemotiveerd en consistent te blijven tijdens uw fitnessreis:

  1. Fitness-apps: Er zijn veel apps beschikbaar die u kunnen helpen bij het maken van een trainingsplan, het bijhouden van uw voortgang en het motiveren tijdens dit proces. Met deze apps kun je ook (persoonlijke) fitnessdoelen stellen, zien hoe ver je bent en je ondersteunen met gepersonaliseerde aanbevelingen. Dit alles bij elkaar houdt je op de goede weg. Het maakt niet uit welk doel je hebt, of het nu is om spieren op te bouwen of om af te vallen, er is een app voor dat doel. Voorbeelden van dergelijke apps zijn Gymstory, FitBit en MyFitnessPal.

  1. Social media: Social media platforms zoals Instagram, TikTok en Youtube worden elke dag steeds populairder. Talloze fitnessliefhebbers delen hun workouts, geven tips en trucs en zorgen vooral voor de nodige dosis motivatie. Je kunt de inspiratie en ondersteuning vinden die je nodig hebt om consistent te blijven met je trainingen, door fitnessbeïnvloeders te volgen of zelfs lid te worden van een online fitnesscommunity. Er zijn ook veel fitnesspodcasts over onderwerpen als eten en voeding tot fitness, cardio en gewichtsverlies. Er is voor ieder wat wils.

  1. Draagbare technologie: Draagbare technologie in de vorm van fitnesstrackers en smartwatches is erg handig om uw fysieke activiteit bij te houden en uw voortgang bij te houden. Ze hebben ook het effect dat ze je een duwtje in de rug geven totdat je uiteindelijk je doel hebt bereikt - X aantal verbrande calorieën of X aantal stappen dat je vandaag hebt gedaan. Net als fitness-apps kunnen deze apparaten bijdragen met aanbevelingen voor het bereiken van uw fitnessdoelen en het stimuleren van regelmatige beweging. Voorbeelden van draagbare technologie zijn Apple Watch, Garmin en Xiaomi.

  1. Virtuele training: Als we iets hebben geleerd van de coronaviruspandemie, is het dat veel dingen vanuit huis kunnen worden gedaan. Dit idee geldt ook voor sporten. Het is nu mogelijk om vanuit het comfort van uw eigen huis toegang te krijgen tot trainingslessen en zelfs personal trainers. Deze manier van trainen is perfect voor mensen met een drukke agenda die niet zoveel tijd kunnen investeren, of voor mensen die liever een niveau van privacy behouden tijdens het trainen. U kunt de training aanpassen aan uw schema en het gemakkelijk maken. Het bespaart zowel tijd als geld. Voorbeelden van dergelijke technologie zijn bodybased.nl, Virtuagym en laudius.nl.

  1. Gamificatie: Veel fitness-apps en draagbare technologische apparaten gebruiken gamificatie om de betrokkenheid en het plezier tijdens een trainingssessie te vergroten. Door het 'Win'-element op te nemen - punten en badges verdienen, nieuwe niveaus ontgrendelen en met vrienden strijden - zijn mensen meer gemotiveerd om hun doelen te bereiken. Voorbeelden zijn Run an Empire, Superhero Workout en Zombies, Run!.

Kortom, digitale tools in hun verschillende vormen kunnen trainingsroutines uit het verleden transformeren en ze veel spannender maken en afgestemd op ieders voorkeuren en beschikbare tijd. In dit tijdperk van technologie en constante innovaties waarin we leven, is het slimste wat we kunnen doen, profiteren en een beter en gemakkelijker leven leiden. U hoeft uw eigen sets niet te tellen of bij te houden op welke dagen u naar de sportschool bent geweest, dit wordt allemaal geregeld. Door de bovengenoemde hulpmiddelen in uw fitnessroutine op te nemen, kunt u op het goede spoor blijven en uw doelen bereiken!

Lift your progress

Contact
De Boelelaan 1085, room M236
1081 HV Amsterdam
hello@gymstory.nl
+31-(0)6-27177647
KVK/CoC: 73437638
BTW/VAT: NL859536695B01