August 4, 2023

🔊 Prepare Yourself For a New Level of Progress: Introducing our Newest App Features!🇺🇸🇳🇱

🇺🇸 We are thrilled to announce our progress section in the Gymstory app. For the past months we have been working on it and this week we finally introduce it! We know many of you waited for this section and are sure you will love the new features as much as we do!

At Gymstory, we are *really* passionate about fitness training and that is where our love for tracking originates 🔥. After all, is there something more motivating in fitness than seeing results and completing your goals? We don’t think so. 

Some of you have requested the new changes, which makes us even more excited to share the news with you. They are live and the game is on! Go exercise, and enjoy them to the fullest. Keep in mind that the fun and insightfulness of your workout will be elevated 😉. Trust us on that one. 

Without further adieu, we are presenting to you the latest 7 additions:

New feature update at Gymstory App, including  weekly, monthly, yearly overview and muscle area information,

1. Progress section in the menu bar: A special place that will give you a boost in the right bottom corner. Discover this section that we have added to the menu bar. 

2. Personalized weight recommendations: Based on your experience level, fit-ness, and gender, the app will give you recommendations.

3. Weekly, monthly, and yearly progress charts: Review your fit journey over time, and see how much progress you made. This feature visualizes your progress to give  you the boost that keeps you going!

4. Periodical Reps, Calories, and Weights graphs: These graphs will visualize trends, help you keep the workout streak going, and give you insights when it is time to change your plan. Note: you can alter the graph to your preference, just click the pencil in the left top corner.

5. Detailed progress per muscle and exercise: Go to the detailed tab, select a muscle group on the body map, zoom in, and review the progress made for a specific exercise. 

6. Exercise/equipment illustrations: A much-asked-for feature, we included  illustrations of the exercises and equipment. This will allow you to select the proper exercise easier and faster. 

7. Muscle load illustration: Want to know which muscle group you target with a specific exercise? Switch from the exercise illustration to the muscle load representation (in the top right corner). This way you can create your workout plan accordingly and not overburden your body.

This update’s theme is PROGRESS. We love progress and we are sure you will love it. If you are curious about how we at Gymstory can help you unleash the power of progress, you can take a look at our previous blog post

So don’t wait any longer, go to the App Store or Google Play and make sure you update the app right now.

Stay tuned for more news on our part and make sure to tell your friends about us!

🇳🇱  We zijn verheugd om onze voortgangssectie in de Gymstory-app aan te kondigen. De afgelopen maanden hebben we eraan gewerkt en deze week introduceren we het eindelijk! We weten dat velen van jullie op deze sectie hebben gewacht en we zijn er zeker van dat je net zoveel van de nieuwe functies zult houden als wij! Bij Gymstory zijn we *echt* gepassioneerd door fitnesstraining en daar komt onze liefde voor tracking vandaan 🔥. Is er tenslotte iets motiverender in fitness dan resultaten zien en je doelen bereiken? Wij denken van niet.

Sommigen van jullie hebben om de nieuwe wijzigingen gevraagd, waardoor we nog enthousiaster zijn om het nieuws met jullie te delen. Ze zijn live en het spel is begonnen! Ga sporten en geniet er met volle teugen van. Houd er rekening mee dat het plezier en inzicht van je training wordt verhoogd 😉. Vertrouw ons daarop.

Zonder verder adieu presenteren we u de laatste 7 toevoegingen:

  1. Voortgangsgedeelte in de menubalk: Een speciale plek die je een boost zal geven in de rechterbenedenhoek. Ontdek deze sectie die we hebben toegevoegd aan de menubalk.
  2. Gepersonaliseerde gewichtsaanbevelingen: op basis van uw ervaringsniveau, fitheid en geslacht geeft de app u aanbevelingen.
  3. Wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse voortgangsgrafieken: bekijk uw fit-traject in de loop van de tijd en zie hoeveel vooruitgang u hebt geboekt. Deze functie visualiseert je voortgang om je de boost te geven die je op de been houdt!
  4. Periodieke grafieken van herhalingen, calorieën en gewichten: deze grafieken visualiseren trends, helpen u de trainingsreeks aan de gang te houden en geven u inzicht wanneer het tijd is om uw plan te wijzigen. Opmerking: u kunt de grafiek naar wens aanpassen door op het potloodje in de linkerbovenhoek te klikken.
  5. Gedetailleerde voortgang per spier en oefening: Ga naar het gedetailleerde tabblad, selecteer een spiergroep op de lichaamskaart, zoom in en bekijk de voortgang van een specifieke oefening.
  6. Oefeningen/uitrustingsillustraties: een veelgevraagd kenmerk, we hebben illustraties van de oefeningen en uitrusting toegevoegd. Hierdoor kunt u gemakkelijker en sneller de juiste oefening selecteren.
  7. Spierbelasting illustratie: Wil je weten op welke spiergroep je je richt met een specifieke oefening? Schakel over van de oefeningsillustratie naar de weergave van de spierbelasting (in de rechterbovenhoek). Op deze manier kunt u uw trainingsplan dienovereenkomstig opstellen en uw lichaam niet overbelasten.

Het thema van deze update is VOORUITGANG. We houden van vooruitgang en we weten zeker dat je er dol op zult zijn. Als je nieuwsgierig bent naar hoe wij bij Gymstory je kunnen helpen de kracht van vooruitgang te ontketenen, kun je onze vorige blogpost bekijken.

Wacht dus niet langer, ga naar de App Store of Google Play en zorg dat je de app nu bijwerkt.

Blijf op de hoogte voor meer nieuws van onze kant en zorg ervoor dat je vrienden over ons vertellen!

Lift your progress

Contact
De Boelelaan 1085, room M236
1081 HV Amsterdam
hello@gymstory.nl
+31-(0)6-27177647
KVK/CoC: 73437638
BTW/VAT: NL859536695B01