August 4, 2023

The future of gyms: current trends and post-pandemic impact 🇺🇸🇳🇱

🇺🇸 Times are a-changing and the fitness industry is not left behind. In this blog, we will talk about the future of gyms. More and more people realize how important it is to maintain a healthy lifestyle. Not surprisingly, the fitness industry has increased in popularity in recent years. The coronavirus pandemic which affected the industry largely also brought some positives. People started exercising more at home, and overall valuing their well-being more. An independent study by NL Actief, conducted in 2021, showed respondents believe the population will get not only fitter (92.6%) but also happier (89.3%) once the fitness centers reopen. While the pandemic made everyone exercise at home, for 73% of the people it was not a substitution for the gym. The latter gives people an environment that motivates them to work out and clear their heads (75.3 %).

Here are some trends currently prevailing in the fitness industry.

Technology integration

Technology is becoming more popular by the second. Fitness apps, wearable devices, virtual classes, and gamification are all examples of how technology is integrated into the fitness industry nowadays. In the future, it is expected to see more personalized and advanced technology, such as biometric sensors and virtual reality training. We have a whole blog post devoted to the effects of digital tools such as gamification, social media, and virtual training on the motivation and persistence of sporters.

Personalization

Everyone nowadays is looking for a personalized workout plan, based on their age, fitness level, health history, and of course goal. Technology helps personal trainers develop routines that are tailored to their client’s needs. This trend is expected to grow more popular in the future. In one of our previous blogs, we discussed the benefits of a personalized workout plan, amongst which are increased motivation, improved retention, and progress tracking.

Group fitness

A shared experience is always fun! Group fitness provides people with motivation and accountability, and adds the social aspect that many people search for, especially after the pandemic happened. There is an expectation that this trend will continue on growing, and that specialized group classes will appear, such as dance fitness and martial arts-inspired workouts.

Functional fitness

Functional fitness focuses on doing exercises that are similar to everyday movements, such as squatting, bending, and lifting. Such exercises improve a person’s strength, flexibility, and also balance, which is important for preserving your overall health and averting injuries from happening.

Mind-body connection

The pandemic showed the importance of maintaining not only a healthy physical body but also the mind. Practices such as yoga, meditation, mindfulness, and breathing exercises are included in workout routines. People are paying more attention to their inner world, as these practices help reduce stress levels, improve overall mental health, and promote wellness. This trend is expected to grow more in the future, as the mind-body connection is becoming more essential.

All of these practices are expected to play a major role in the future of fitness. They can help everyone reach their goals and maintain a healthy lifestyle.

🇳🇱 Times are a-changing (tijden veranderen) en de fitnessbranche blijft niet achter. In deze blog gaan we het hebben over de toekomst van sportscholen. Steeds meer mensen realiseren zich hoe belangrijk het is om een gezonde levensstijl aan te houden. Het is dan ook niet verrassend dat de fitnessbranche de laatste jaren steeds populairder is geworden. De pandemie van het coronavirus die de sector grotendeels trof, bracht ook enkele positieve punten met zich mee. Mensen begonnen meer thuis te sporten en hechtten meer waarde aan hun welzijn. Uit een onafhankelijk onderzoek van NL Actief, uitgevoerd in 2021, bleek dat respondenten geloven dat de bevolking niet alleen fitter (92,6%), maar ook gelukkiger (89,3%) zal worden zodra de fitnesscentra weer opengaan. Hoewel iedereen door de pandemie thuis aan het sporten was, was het voor 73% van de mensen geen vervanging voor de sportschool. Dit laatste geeft mensen een omgeving die hen motiveert om te sporten en hun hoofd leeg te maken (75,3%).

Hier zijn enkele trends die momenteel heersen in de fitnessindustrie.

Technologie integratie

Technologie wordt met de seconde populairder. Fitness-apps, draagbare apparaten, virtuele lessen en gamification zijn allemaal voorbeelden van hoe technologie tegenwoordig in de fitnessindustrie is geïntegreerd. In de toekomst wordt verwacht dat er meer gepersonaliseerde en geavanceerde technologie zal verschijnen, zoals biometrische sensoren en virtual reality-training. We hebben een hele blog post gewijd aan de effecten van digitale tools op de motivatie en het doorzettingsvermogen van sporters. Lees meer over gamification, sociale media en virtuele training en vind de methode die het beste bij jou en je trainingsroutine past.

Personalisatie

Iedereen is tegenwoordig op zoek naar een persoonlijk trainingsplan, gebaseerd op hun leeftijd, fitnessniveau, gezondheidsgeschiedenis en natuurlijk doel. Technologie helpt personal trainers routines te ontwikkelen die zijn afgestemd op de behoeften van hun klant. Deze trend zal naar verwachting in de toekomst populairder worden. In een van onze vorige blog bespraken we de voordelen van een persoonlijk trainingsplan, waaronder verhoogde motivatie, verbeterde retentie en voortgangsregistratie.

Groepsfitness

Een gedeelde ervaring is altijd leuk! Groepsfitness biedt mensen motivatie en verantwoordelijkheid, en voegt het sociale aspect toe waar veel mensen naar op zoek zijn, vooral nadat de pandemie is uitgebroken. De verwachting is dat deze trend zal blijven groeien en dat er gespecialiseerde groepslessen zullen verschijnen, zoals dansfitness en op vechtsporten geïnspireerde workouts.

Functionele fitheid

Functionele fitness richt zich op het doen van oefeningen die vergelijkbaar zijn met alledaagse bewegingen, zoals hurken, buigen en tillen. Dergelijke oefeningen verbeteren de kracht, flexibiliteit en balans van een persoon, wat belangrijk is voor het behoud van uw algehele gezondheid en het voorkomen van blessures.

Verbinding tussen geest en lichaam

De pandemie heeft aangetoond hoe belangrijk het is om niet alleen een gezond fysiek lichaam te behouden, maar ook de geest. Fitness vormen zoals yoga, meditatie, mindfulness en ademhalingsoefeningen zijn opgenomen in trainingsroutines. Mensen besteden meer aandacht aan hun innerlijke wereld, omdat deze praktijken helpen stressniveaus te verminderen, de algehele geestelijke gezondheid te verbeteren en het welzijn te bevorderen. Deze trend zal naar verwachting in de toekomst verder groeien, omdat de verbinding tussen lichaam en geest steeds belangrijker wordt.

Al deze praktijken zullen naar verwachting een belangrijke rol spelen in de toekomst van fitness. Ze kunnen iedereen helpen hun doelen te bereiken en een gezonde levensstijl te behouden.

Lift your progress

Contact
De Boelelaan 1085, room M236
1081 HV Amsterdam
hello@gymstory.nl
+31-(0)6-27177647
KVK/CoC: 73437638
BTW/VAT: NL859536695B01